Učinkovito upravljanje identitet in dostopov - One Identity Manager

Datum:

Včasih je veljalo, da je upravljanje identitet in dostopov (IAM) s pomočjo namenskih rešitev drago, ter terja veliko časa za vzpostavitev delujočega sistema in je zamudno z vidika vzdrževanja. One Identity Manager je drugačen! Zmanjša varnostna tveganja organizacij. Nadzira uporabnike in


Vir: