Vodenje, ki je usklajeno s potencialom posameznikov, omogoča podjetju trajnostni razvoj

Datum:

Z Informacijsko podprtimi razgovori z zaposlenimi je vodenje usklajeno s potencialom posameznikov, organizacije ter temelji na jasni viziji in strategiji ter s tem omogoča podjetju trajnostni razvoj in participacijo zaposlenih v organizaciji.


Vir: