10 temačnih izumov 21. stoletja

Datum:

Že res, da so stvaritelji spodaj našteti izumov imeli v mislih verjetno pozitiven doprinos k družbi, vendar je končni rezultat definitivno negativen oz. bi lahko govorili celo o temačnih posledicah. Pa poglejmo, zakaj je temu tako? 10. Avtonomni vojaški roboti To, da vojaška tehnologija napreduje


Vir: